Kezdőlap > Önkormányzatok > A Centrum Kft.-t megvizsgálják végre? Kíváncsi leszek…

A Centrum Kft.-t megvizsgálják végre? Kíváncsi leszek…

Ezt nézzétek mit találtam a legfrissebb Magyar Közlönyben! Kicsit szkeptikus vagyok, de kíváncsi is a végeredményre:

Az Országgyûlés 104/2009. (XII. 18.) OGY határozata
a Centrum Parkoló Kft., valamint a Fõvárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának
tevékenységét és kapcsolatát vizsgáló bizottság felállításáról**
Az Országgyûlés kiemelt fontosságot tanúsít annak, hogy a fõvárosi parkolási helyzettel összefüggésben a tényeket feltárva, a
szükséges intézkedések megtételével mindent elkövessen annak érdekében, hogy ezt – a közvéleményt napi rendszerességgel
foglalkoztató ügyet – kivizsgálja és megállapításait a nyilvánosság elõtt feltárja.

Az Országgyûlés ezért, a Centrum Parkoló Kft., valamint a Fõvárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása tevékenységének és
kapcsolatának kivizsgálása, valamint feltárása érdekében az alábbi határozatot hozza.
I. Az Országgyûlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése, valamint 36. §-ának (2) bekezdése alapján a Centrum Parkoló
Kft., valamint a Fõvárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának tevékenységének és kapcsolatának kivizsgálása
érdekében vizsgálóbizottságot hoz létre.
* A határozatot az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.
45394 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 186. szám
II. A vizsgálóbizottság feladata az alábbi kérdések kivizsgálása és megválaszolása:
1. Miért és hogyan engedhette meg hét éven keresztül a VI., VII., VIII., majd az I., a II., a XI., valamint a XII. kerületek
vezetése azt, hogy a Centrum Parkoló Kft. 10 évre megingathatatlan pozíciót szerezzen a parkolóhelyek
üzemeltetésében?
2. Miért és hogyan engedhette meg e fõvárosi kerületek vezetése, hogy a Centrum Parkoló Kft.-vel kötött hátrányos
szerzõdés alapján a kerületeket hét év alatt több milliárd forintos kár érje? Miként lehetséges az, hogy a kerületek a
parkolási bevételnek mindössze negyedéhez jutnak hozzá, és így a Centrum Kft. a fennmaradó sok százmillió
forintról semmilyen elszámolással nem tartozik hosszú évek óta?
3. Miként lehetséges az, hogy a VI. a VII., valamint a VIII. kerületi polgármesterek és alpolgármesterek kézjegyével
ellátott alapító dokumentum szerint már 1999-ben életre hívott Fõvárosi Önkormányzatok Parkolás-szervezõ Kft.,
hivatalosan a mai napig nem került bejegyzésre?
4. Miként lehetséges az, hogy Fürst György, a VI. kerület korábbi vagyongazdálkodásért felelõs alpolgármester 2002
és 2006 között annak ellenére töltötte be négy éven keresztül a Fõvárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának
elnöki posztját, hogy a társulás létrehozásakor rögzített rendszer szerint az elnökposztot évente mindig más
alpolgármester tölti be?
5. Igazak-e azok a lapinformációk, amelyek szerint a Centrum Parkoló Kft. 2009-ben lejáró kizárólagos szerzõdésének
meghosszabbításával kapcsolatos háttéralkuk már meg is kezdõdtek, és Fürst György, a Kft. jelenlegi
vezérigazgatója is e lobbitevékenység eredményes elvégzésre céljából került 2006. õsze után a vezetõi székbe?
6. Mivel magyarázható, hogy a Centrum Parkoló Kft. által alapított – s nem mellékesen 2006. õszén jelentõs állami
tõkeinjekcióban részesülõ – Elsõ Mobilfizetés Elszámoló (EME) Zrt. Budapesten monopolhelyzetbe kerülhetett,
amíg több vidéki városban hasonló költséges cégek közbeiktatása nélkül egyszerûen a mobiltársaságokon
keresztül lehet a parkolási díjat fizetni?
III. A bizottság alakítsa ki álláspontját arról, hogy az ügyben van-e szükség jogalkotási lépésekre, amennyiben igen, úgy
arra tegyen javaslatot.
IV. A bizottság alakítsa ki álláspontját a tekintetben, hogy e határozat I–III. pontjaiban foglaltakon túlmenõen szükség
van-e az általa tett megállapításokkal kapcsolatban további kormányzati, parlamenti, illetve más intézkedésekre. Ha
igen, úgy tegyen a bizottság ezekre is konkrét javaslatot.
V. A vizsgálóbizottság maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit.
VI. A vizsgálóbizottság tevékenységérõl jelentést készít, melyet az Országgyûlés elõ terjeszt. A jelentésnek tartalmaznia
kell:
a) a bizottság feladatát;
b) a bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket;
c) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait;
d) annak bemutatását, hogy megállapításait milyen bizonyítékokra alapította;
e) a vizsgálat által érintett szerv vagy személy észrevételeit és lefolytatott vizsgálat módszereire és megállapításaira
vonatkozóan;
f) amennyiben ez a bizottság feladatához tartozott – javaslatot a szükséges intézkedésekre.
VII. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat I–IV. pontjait érintõ vizsgálatra és az ennek alapján szükséges
intézkedésekre vonatkozó javaslattételre. A bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben
meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani,
illetõleg köteles a bizottság elõtt vallomást tenni.
VIII. A bizottság munkája során szakértõként közremûködhet egy fõ az üggyel korábban foglalkozó média részérõl,
egy-egy fõ a gazdasági, valamint a jogi hátteret vizsgáló szakember, továbbá egy fõ a kérdést behatóan ismerõ
Emberibb Parkolásért Mozgalom képviselõje. Amennyiben a bizottság szükségesnek tartja, úgy további szakértõket
kérhet fel, akik tanácskozási joggal vesznek részt a bizottság munkájában. Tanácskozási joggal vesz részt a bizottság
munkájában a vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezõ országgyûlési képviselõ is.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 186. szám 45395

IX. A vizsgálóbizottság 8 (nyolc) tagból áll. A bizottság tagjaira a képviselõcsoportok vezetõi tesznek ajánlást az alábbiak
szerint:
Magyar Szocialista Párt: 4 fõ
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség: 2 fõ
Kereszténydemokrata Néppárt: 1 fõ
Szabad Demokraták Szövetsége: 1 fõ
X. A bizottság elnökének feladatait két társelnök látja el. A bizottság társelnökeinek és tagjainak megválasztására, a
képviselõcsoportok vezetõinek javaslata alapján, az Országgyûlés elnöke terjeszt elõ javaslatot az Országgyûlésnek,
amelyrõl az vita nélkül határoz. A bizottság egyik társelnökére az ellenzéki képviselõcsoportok közül a Fidesz, másik
társelnökére az MSZP képviselõcsoportja, a bizottsági tagságra jelöltek körébõl terjeszt elõ javaslatot.
XI. A bizottság megbízatása a VI. pont szerinti jelentés benyújtásáig, de legfeljebb a megalakulástól számított 60 napig
tart.
Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke
Tóth Gyula s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje

V. Németh Zsolt s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

Forrás: Magyar Közlöny 186. szám (2009. december 18.)

Reklámok
  1. Még nincs hozzászólás.
  1. No trackbacks yet.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: